Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
kép1
kép2
kép3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

Oldalainkat 82 vendég böngészi
2017. április 2. Nyomtatás

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 5. (Fekete) vasárnapján

Nagyböjti plébániai lelkinapunk, április 7-én, ezen a héten, pénteken lesz: 17.45-kor a keresztutat, a Szent István Lovagrend tagjaival imádkozzuk a templomkertben, ahol a Fatimai Magyar Keresztút állomásai lesznek felállítva. A keresztutat és 18.30 órakor a szentmisét és az elmélkedést Dr.Török Csaba atya, teológiai tanár vezeti. A mise után, 19.30 órakor zenés bűnbánati áhítat kezdődik, melyet templomunk Taize-i Ifjúsági ének-és zenekara vezet, közben pedig, szentségimádás és gyóntatás lesz. Mindenkit szeretettel várunk, hogy lélekben felkészülve ünnepelhessük a nagyhetet és a húsvétot.

Nagyböjtben tartós élelmiszert gyűjtöttünk a rászorulóknak. Szeretnénk megköszönni a kedves testvéreknek a bőséges és jó minőségű tartós élelmiszer adományokat, melyekből 42 db., 10 kg-os ajándékcsomag készült, melyek kiosztását, a hívek által ajánlottaknak a héten megkezdtünk. Mindez szépen kifejezi a terézvárosi testvérek szolidaritását a szükséget szenvedők iránt. Isten fizesse meg mindenkinek! Ugyanakkor most egy vak zeneakadémiai növendéknek lenne szüksége segítségre, heti egy alakalommal kellene őt elkísérni az órára. Aki szívesen tudna ilyet vállalni, kérjük, jelentkezzen a karitász vezetőnél, vagy a sekrestyében.

Keresztút az életért címmel. a keresztút állomásait családok elmélkedéseivel járjuk végig április 8-án, szombaton délután 16.00 órai kezdettel az Oktogontól a Hősök teréig az Andrássy úton. A végén szentmise lesz a Hősök terén.

Vedres Csaba: Miserere című oratóriuma, zene az Isten irgalmáról és az ember reményéről címmel, április 9. virágvasárnap, 19.15-kor kerül előadásra a Kelenföldi Szent Gellért templomban.

XXV. Éneklő Ifjúság Szakmai Napok nyitó koncertje lesz templomunkban, április 7-én, 15.00 órakor.

„A keresztek földjére” címmel Baltikumi Zarándoklatot szervez a Magyar Kurír és az Újember újságok 2017. augusztus 23-30-ig, Dr.Török Csaba atya vezetésével. Részletes tájékoztatót a hirdetőtáblán olvashatunk.

Országos adománygyűjtés van a Szentföld javára, a Püspöki Konferencia rendelkezésére, a mai vasárnap, április 2-án, minden katolikus templomban. Mi is erre a célra, a szentföldön élő keresztény testvéreink megsegítésére kérjük a kedves testvérek adományait.

Templomunk Nagyheti és Húsvéti programjai:

Április 9-én, Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezünk.

Délelőtt 10.00 órakor kezdődik a barkaszentelés és az ünnepi bevonulás. Erre várjuk a gyerekeket, akár úgy, hogy itt maradnak a bevonulásra a 09.00 órai diákmise után, akár úgy, hogy a 10.00 órai misére jönnek. Találkozás ¾ 10-kor a sekrestye előtt, ahol a hitoktatók kiosztják a barkákat, pálmákat és ruhákat, melyeket, majd a szertartás alkalmával a gyerekek terítenek Jézus elé. Utána a Passiót a Capella Theresiana énekli.

Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat reggel nincsen szentmise. A templomot reggel 08.00 órakor nyitjuk és 08.00 – 09.00-ig gyóntatás van. A nagyheti szertartások alatt nincs gyóntatás.

Április 13. Nagycsütörtökön, az Utolsó Vacsora ünneplése.

Délelőtt 10 órára Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, minden kedves testvérünket a Szent István Bazilikába várja, ahol a Főegyházmegye papjaival együtt mutatja be a Krizmaszentelési misét.

Este 18.30 órakor kezdődik a koncelebrációs mise az Utolsó Vacsora emlékére templomunkban, amelyben a lábmosás szertartása. Utána oltárfosztás, majd a Lamentációk következnek és virrasztás a Getszemáni kertben vérrel verejtékező Krisztussal 22.00 óráig. A mise végétől, 22.00 óráig gyóntatás lesz.

Április 14-én, Nagypénteken, az Úr szenvedésének, kereszthalálának és temetésének emlékezet.

Keresztutat járunk, Jézus kereszthalálának órájában, délután 15.00 órakor. Sík Sándor: Keresztút című versét, Igó Éva színművésznő imádkozza.

Este 18.30 órakor kezdődik a szertartás (Csonkamise). A Passiót a Capella Theresiana énekli, majd hódolat a Kereszt előtt, Szentáldozás és a Szent Sír megnyitása, majd virrasztás Jézus sírjánál 22 óráig. A szertartás végétól 22.00 óráig gyóntatás lesz.

Április 15-én, Nagyszombaton, a Szent Sír egész nap látogatható.

Este 18.30 órakor kezdődik a Húsvéti Vigíla, Urunk Feltámadásának megünneplése: Tűzszentelés, Fény bevonulás, Húsvéti örömének, Olvasmányok, Felnőtt keresztelés és Vízszentelés, ünnepi nagymise és kb. 20.30-kor kezdődik a Feltámadási Körmenet. A körmenet után, szeretetvendégség, húsvéti sonka és tojás vacsorára várjuk a testvéreket a hittanteremben.

Április 16-án, Húsvétvasárnap, Urunk Feltámadásának főünnepén, vasárnapi miserend. A reggel 08.00 órai szentmisén ételszentelés. 10.00 órakor ünnepi nagymise, melyen a Budapesti Énekes Iskola, Michael Haydn: C-dur miséjét énekli zenekari kísérettel.

Április 17-én, Húsvéthétfőn, három szentmise lesz templomunkban. Reggel 08.00, délelőtt 10.00 és este 18.30 órakor.